default_mobilelogo


SUKUTUTKUSREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäiväys: 09.10.2008

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Jarmo Saksi
Yhteystiedot: Presidentinkatu 9 A 2, 21100 NAANTALI, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., puh. 040 568 2007

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Jarmo Saksi
Asema sukuyhteisössä, vastuualue: Sukututkija
Yhteystiedot: Presidentinkatu 9 A 2, 21100 NAANTALI, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., puh. 040 568 2007

3. Rekisterin nimi

Saksi-suvun sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimus ja sen julkaiseminen verkossa, jossa sitä pääsee selaamaan vain salasanan saanut henkilö, jota on informoitu tietojen käyttötarkoituksesta, so. kyseessä on vain sukututkimus.

5. Rekisterin tietosisältö

Saksin sukuun kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
– nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
– osoitetieto (myös sähköposti), puhelinnumero
– suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:
– väestötietojärjestelmä
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
– painetut lähteet
– sukuun kuuluvien ja muiden henkilökohtaisesti antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille vain tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.