default_mobilelogo


SAKSIN SUKUSEURA RY

Onnellista Uutta Vuotta 2019 kaikille Saksin Sukuseura ry:n jäsenille ja tukijoille!


Uudenkirkon vanha kyläkuva. Museovirasto